Pastrami

בוז’נינה רגילה

SKU: 8ac6cd60c172 Category:
בוז’נינה רגילה

בוז’נינה רגילה מורכבת מחלק איכותי בחזיר. הדבר הבולט בבוז’נינה הרגילה הוא מרקמה העשיר, טעמה העדין והניחוחות של התבלינים הטבעיים והשום. מי שטעם פעם אחת ממעדן זה, הפך להיות צרכן אוהד של הבוז’נינה.מומלץ להגיש על פלטת נקניקים או על לחם איכותי.